تبلیغات

 

خواجه شمس الدین محمد شیرازی عارف وغزلسرای بزرگ که به او لقب لسان الغیب داده اند درسال726 هجری قمری درشیرازمتولد شد هتل چمران شیراز ودرسال791 یا 792 هجر قمری درهمین شهردرگذشت .درسال856 یعنی 64 سال پس از درگذشت حافظ گنبدی برتربت وی افراشته شد درجلوی آن حوض بزرگی قرارداشت که ازآب رکنی پرمی گشت درسال1189 هجری قمری کریم خان زند برمقبره حافظ عمارتی زیبا بنا کرد که مشتمل بر تالاری باچهارستون هتل چمران شیراز سنگی یکپارچه وبلندوباغی بزرگ درجلوی آن هتل بزرگ شیراز بود وبرتربت حافظ سنگی مرمرین نهاده شد که هنوز موجوداست وهشت بیت از یک غزل حافظ روی سنگهای یکپارچه آن حک شده بعداز بنای کریم خان برمقبره حافظ درطول یکصد سال ساخت وسازها وتعمیرات متعددی به وسیله اشخاص خیر خواه انجام گرفت تا آنکه درسال 1315 به کوشش شادروان علی اصغر حکمت بنای هتل بزرگ شیراز کنونی بابهره گیری ازعناصرمعماری روزگار کریم خان زند هتل چمران شیراز ویادمان ها یحافظیه توسط آندره گوار فرانسوی طراحی وبه اجرادرآمد .سطح داخلی سقف مقبره جدید که روی هشت ستون سنگی قراردارد با کاشیکاری معلق  رنگین پوشیده شده است .نمای خارجی سقف آرامگاه دارای ترک های متعدد وچون کلاه قلندران هتل بزرگ شیراز ودرویشان است .پوشش مسی این سطح به مرور زمان اکسیده ورنگ زنگاری زیبایی یافته است.

 

+ نوشته شده توسط Teraketmarkazchap در چهارشنبه، ۲۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۸ قبل از ظهر، بدون بازدید ، بدون دیدگاه
برچسب‌ها: هتل چمران شیراز، هتل بزرگ شیراز، شیراز، هتل